WELKOM

In het HBO in Nederland bestaan honderden opleidingen in allerlei verschillende sectoren. Binnen de onderwijssector kunst zijn verschillende soorten opleidingen te onderscheiden. Zo zijn er onder andere opleidingen die de student opleiden tot professioneel kunstenaar maar ook opleidingen die de student opleiden tot docent in de kunst. De opleidingen zijn verspreid over hogescholen door het hele land.

Omdat het belangrijk is landelijk samen te kunnen werken aan gezamenlijke aandachtspunten zoals overheidsmaatregelen en om onderling kennis en ervaring uit te kunnen wisselen, zijn de opleidingen verenigd in overlegorganen. De opleidingen die de student opleiden tot professional in de kunst zijn verenigd in de zogenaamde disciplinenetwerken (Netwerk Dans, Netwerk Muziek, etc.).  De docentenopleidingen zijn ook verenigd in een landelijk, discipline-overkoepelend netwerk: het KVDO (Landelijk Overleg Kunstvakdocentenopleidingen).

Naast het KVDO bestaan er ook aparte landelijke overlegorganen KVDO (LOO’s) en het Landelijk Overleg Master Kunsteducatie. Zo zijn alle opleidingen in Nederland die opleiden tot docent Beeldende kunst en Vormgeving met elkaar in gesprek in het overleg DBKV (docent Beeldende Kunst en Vormgeving). In deze disciplinenetwerken KVDO komen alle docentopleidingen van  één bepaalde discipline samen om te praten over de belangen, agendapunten, onderzoeken, etc. die alleen die betreffende discipline aangaan. Het KVDO en de disciplinenetwerken KVDO koppelen besluiten, acties en bevindingen aan elkaar terug.

 

Deze website is bedoeld als platform voor alle netwerken van kunstvakdocentenopleidingen. De website dient de netwerkstructuur en de activiteiten en publicaties van de netwerken zichtbaar te maken en daarnaast zorgt de website voor meer samenhang en vereniging tussen de verschillende netwerken.

 

WAT IS HET KVDO?

Het KVDO is het netwerk van de kunstvakdocentenopleidingen in Nederland. Het KVDO draagt zorg voor overleg en afstemming tussen de leden en adviseert de Vereniging Hogescholen. Het KVDO agendeert de ontwikkelingen op het gebied van de kunsteducatie en fungeert als gezamenlijk contactpunt tussen de opleidingen en het werkveld.

De docentenopleidingen in de kunstvakken bestaan uit vier disciplinegerichte bacheloropleidingen en een interdisciplinaire masteropleiding:

 

Bachelor docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Bachelor docent Muziek

Bachelor docent Theater

Bachelor docent Dans

Master Kunsteducatie

 

In het Landelijk Overleg Kunstvakdocentenopleidingen worden alle Nederlandse hogescholen vertegenwoordigd die kunstvakdocentenopleidingen aanbieden. Hierbij zijn ook alle verschillende disciplines vertegenwoordigd. De meeste KVDO-leden zijn hoofd van een docentopleiding in één discipline op één hogeschool. In het KVDO nemen de volgende leden plaats:

 

Herma Tuunter (Fontys Tilburg, Docent Dans, voorzitter KVDO) Leo Molendijk (Codarts Rotterdam, Docent Muziek), Margarite Smit (NHL Leeuwarden, Docent Theater), Adri de Vugt (Koninklijk Conservatorium Den Haag, Docent Muziek), Rafaël van Crimpen (AHK Amsterdam, Docent Beeldende kunst en Vormgeving), Elsbeth Veldpape (ArtEZ Arnhem, Docent Beeldende kunst en Vormgeving), Ingrid Stoepker (Codarts Rotterdam, Docent Dans), Jarla Geerts (Hs Leiden, Docent Muziek), Sieta Maring (Hanzehogeschool Groningen, Docent Beeldende kunst en Vormgeving), Marin Rutgers (HKU Utrecht, Master Kunsteducatie), Saskia Valk (Zuyd hogeschool Maastricht, Docent Theater), Joke van Foeken (HS Rotterdam, Willem de Kooning Academie, Docent Beeldende kunst en Vormgeving), Guido Severien (beleidsadviseur en secretariaat)

 

WAT DOET HET KVDO? 

Tweemaandelijks vindt in Utrecht de KVDO-vergadering plaats. De agendapunten variëren van actuele publicaties in het kunstvakonderwijs en de doorvoering van overheidsmaatregelen, het ontwikkelen van opleidingsprofielen, deelnemen aan landelijke discussies zoals KUO NEXT en Curriculum.nu tot het monitoren van lopende projecten zoals Project Peer Review. Eens in het jaar organiseert het KVDO een studiedag waarop een centraal thema wordt behandeld en waarbij vaak een gastspreker een lezing komt geven. Dit jaar (2018) vindt de studiedag plaats op vrijdag 22 juni. Het onderwerp zal binnenkort bekend worden gemaakt.

 

 

PEER REVIEW

De stuurgroep van het KVDO heeft in samenwerking met projectleider Eva van der Molen Project Peer Review opgezet om met alle kunstvakdocentenopleidingen samen te werken aan professionalisering en kwaliteitsverbetering. Inmiddels is het een zeer gewaardeerd cyclisch proces waar alle kunstvakdocentenopleidingen aan mee doen. Niet alleen binnen de kunstvakdocentenopleidingen bestaat veel enthousiasme voor Project Peer Review: vanuit een veel breder veld klinkt waardering en interesse. Eva van der Molen schreef het artikel Van verplichting naar verrijking – Peer-review als katalysator van samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid’  en won daarmee de eerste prijs voor het beste artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, jaargang 2017.    

 

opleidingsprofielen

 

ARCHIEF

Via de volgende link kom je in ons archief. Met het gedeelde wachtwoord en de gebruikersnaam kun je inloggen.    

Publiek archief op google drive